Z pasji, potrzeby serca i kultywowania piękna oraz dzielenia się doświadczeniem.

Dla ludzi, dla propagowania dobrych międzynarodowych standardów i postaw oraz wszechstronnego rozwoju. Na rzecz społeczności lokalnej, inicjatyw społecznych godnych promowania i rozwoju międzysektorowej współpracy, zwiększania możliwości uczestnictwa w sztuce, kulturze, biznesie grup społecznych, w tym tych marginalizowanych. Po to, by wspólnymi siłami realizować lokalnie potrzebne inwestycje społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne wraz z przedsięwzięciami kulturalnymi. 

Przy udziale specjalistów z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w projektach brandingowych, architektonicznych, zarządzaniu finansami, nieruchomościami, zasobami ludzkimi, społecznej odpowiedzialności biznesu w celu promowania sztuki i kultury. Czapski Art Foundation tworzy przestrzeń do wszechstronnego rozwoju Artystów realizując interdyscyplinarne projekty przy współudziale przedstawicieli biznesu, nauki, sztuki oraz sektora publicznego i społecznego. Propagujemy idee międzysektorowego partnerstwa, etyki w biznesie, humanizmu, tolerancji oraz wszechstronnego rozwoju możliwego dzięki dobieraniu najskuteczniejszych narzędzi promujących utalentowanych twórców niszowych oraz komercyjnych. Zespół fundacji tworzą zarówno specjaliści z wybranych dziedzin biznesu, sztuki oraz partnerzy zaproszeni przez nas do wspólnego podejmowania inicjatyw kulturalno-społecznych.

 

STATUT FUNDACJI

 

logotypy-urzedowe-01-01