Akademia Rynku Sztuki

 ARS

Projekt konferencyjno-warsztatowy poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-16.11.2017 r. Konieczność organizacji wydarzenia wiąże się z potrzebą świadomego uczestnictwa, komunikacji, przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kultury i ekonomii w obszarze funkcjonowania rynku sztuki współczesnej.

Tematyka połączy i skłoni do dialogu środowiska ekspertów, praktyków, naukowców, artystów. Wiedza zostanie zebrana i uaktualniona z punktu: ekonomicznego, prawnego, artystycznego w skali do tej pory nie praktykowanej i dla szerokiego grona odbiorców, zazwyczaj nie współpracującego wzajemnie. Zwiększy się świadome uczestnictwo odbiorców w obszarze sztuki i rynku sztuki współczesnej.

 

KONFERENCJA

Ogólnopolski charakter konferencji wzbogaci udział zagranicznych gości. Uczestnicy konferencji, a także odbiorcy powstałej po konferencji publikacji, poszerzą swoje kompetencje, skonfrontują wiedzę, do tej pory rozproszoną, dzięki nabytym umiejętnościom i kontaktom zbudują nową publiczność.

Zagadnienia podjęte na konferencji skupiać się będą na funkcjonowaniu obszarów: rynku sztuki (galerie, domy aukcyjne, targi sztuki, mechanizmy popytu i podaży, analizy i narzędzia inwestycyjne), kolekcjonerstwa (budowanie kolekcji, zdefiniowanie kolekcjonera), promocji, aspektów prawnych w obrocie sztuką współczesną. Słuchacze konferencji – poziom od początkujący do zaawansowany.

 

WARSZTATY

Część warsztatowa da możliwość aktywnego uczestnictwa i nauki poprzez doświadczenie. Warsztaty staną się okazją do bezpośredniego otwartego kontaktu z ekspertami i praktykami danej dziedziny, poszerzą kompetencje uczestników, ich praktyczne umiejętności.

 

ODBIORCY

Odbiorcami Akademia Rynku Sztuki będą młodzież i dorośli, związani z rynkiem sztuki i kolekcjonerstwem, już działający zawodowo jak również wkraczający na rynek pracy po zakończeniu edukacji. Wydarzenie będzie zatem skierowane do studentów i absolwentów: sztuk wizualnych, nowych mediów, historii sztuki, krytyki artystycznej, ekonomii, a także kolekcjonerów, inwestorów, pośredników w handlu sztuką, wykładowców i teoretyków, rzeczoznawców ds. wyceny dzieł, organizatorów wydarzeń z zakresu rynku sztuki (targi sztuki, aukcje, działalność galerii) oraz wszystkich pasjonatów interesujących się zagadnieniami Akademii Rynku Sztuki.

Uczestnicy konferencji i części warsztatowej nie będą zamykać się we własnym gronie, celem jest konfrontacja ze spojrzeniem innej grupy uczestników, przechodzenie pomiędzy grupami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Udział publiczności w konferencji i warsztatach będzie bezpłatny. Z przyczyn organizacyjnych uczestnicy i słuchacze będą proszeni o wcześniejszą elektroniczną rejestrację.

 

PUBLIKACJA

Zawierać będzie teksty prelegentów konferencji i zaproszonych do prowadzenia warsztatów gości. Publikacja pokonferencyjna stanie się rodzajem podręcznika wiedzy fachowej i podstawą dalszego rozwoju projektu w obszarze rynku sztuki. Publikacja poszerzająca grono odbiorców będzie dystrybuowana bezpośrednio oraz poprzez wysłanie do bibliotek, instytucji, organizacji kultury.

DZIEŃ 1 / 14.11.2017
KONFERENCJA I PANEL DYSKUSYJNY

11.00-15.00 KONFERENCJA
11.00-11.30 Przywitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji / Mira Skrudlik (CAF/Nowa Gazownia)
11.30-12.00 Konkursy i rankingi – Kompas Młodej Sztuki / Kama Zboralska (Kompas Młodej Sztuki)
12.00-12.30 Sztuka zmian i dojście do władzy współczesnych kolekcjonerów / Marta Gnyp (GNYP Gallery)
12.30-13.00 Sztuka współczesna – nie tylko dla wtajemniczonych / Sylwia Krasoń (Contemporary Lynx)
13.00-13.30 Przerwa
13.30-14.00 Dzieła sztuki jako utwory – problemy prawnoautorskie / Aleksandra Auleytner (Kancelaria DZP,
Studia Podyplomowe Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki UW)
14.00-14.30 Rynek sztuki – ekonomiczny punkt widzenia / Piotr Banaszyk (UEP)
14.30-15.00 Sztuka zawłaszczania – artysta vs. reszta świata / Katarzyna Andrzejczak (UEP)

17.00-19.00 PANEL DYSKUSYJNY – JAK TARGI SZTUKI TO TYLKO W WARSZAWIE?
Goście: Kama Zboralska (Warszawa/Warszawskie Targi Sztuki), Marta Gnyp (Berlin/GNYP Gallery),
Agata Rodriquez (Poznań/Rodriquez Gallery), Sylwia Krasoń (Londyn/Magazyn Contemporary Lynx),
Marcin Gołębiewski (Kraków/Krakers Gallery Weekend), Paweł Napierała (Poznań/ZPAP Poznań)
Moderatorka: Mira Skrudlik

CAŁY PROGRAM AKADEMII RYNKU SZTUKI

Rejestracja i zapisy:

KONFERENCJA

PANEL DYSKUSYJNY

—————————————-

www.nowagazownia.com.pl