DONATE

Przyszłość sztuki i designu należy do nas wszystkich. Każdy z nas ma prawo brać udział w jej tworzeniu.
Jeśli chcesz kreować sztukę i design przyszłości, włącz się wspomagając naszą działalność