14. edycja ALL DIGITAL Summit

Szczyt ALL DIGITAL jest corocznym miejscem spotkań wszystkich członków Europeana-Tech i zainteresowanych stron: organizacji non-profit, bibliotek i sieci centrów kompetencji cyfrowych, które umożliwiają obywatelom w całej Europie korzystanie z technologii. Jest to również wyjątkowa okazja dla europejskiego sektora integracji cyfrowej do zaprezentowania osiągnięć i wymiany pomysłów z decydentami na szczeblu unijnym i krajowym, naukowcami, młodymi ludźmi, trenerami umiejętności cyfrowych i firmami prywatnymi.

14. edycja ALL DIGITAL Summit odbędzie się w dniach 13-15 października 2021 r. i będzie poświęcona umiejętnościom i narzędziom cyfrowym na rzecz lepszego świata. Trzy dni wydarzenia będą z kolei koncentrować się na trzech tematach związanych z cyfrowym wzmocnieniem: obywatele i centra kompetencji; edukatorzy STE(A)M; oraz młodzież.

Aspektem łączącym te tematy jest rozwiązywanie rzeczywistych i społecznych problemów za pomocą cyfrowych narzędzi i podejść. Podstawowym celem wydarzenia jest zwiększenie potencjału, gotowości i odporności cyfrowych centrów kompetencji.

Oprócz głównych wystąpień i dyskusji panelowych, wydarzenie przedstawi publiczności szereg projektów i szczegółowo omówi szereg narzędzi i podejść dla różnych celów i różnych odbiorców w ramach tych tematów.

Celem ALL DIGITAL jest przyczynienie się do dialogu, wdrażania i współpracy w zakresie tych i innych działań mających na celu zapewnienie cyfrowej przyszłości Europy.