CAF dla Amnesty International

Zgodnie z filozofią Fundacji Czapski Art Foundation oraz przekonaniu o sensie współdziałania przeciwko łamaniu praw człowieka postanowiliśmy, że kolejną organizacją wspieraną przez CAF będzie Amnesty International.

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 13 milionów ludzi, którzy walczą o świat wolny od dyskryminacji. W swoich działaniach kierują się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka, bezstronnością i niezależnością, solidarnością międzynarodową i skutecznymi działaniami na rzecz konkretnych osób, których prawa zostały złamane.

Zdecydowaliśmy się okazać nasze pełne poparcie dla tych działań, do czego zachęcamy również naszych odbiorców.

Poznaj Amnesty!