Rezydencja kuratorska Open Call

Rezydencja kuratorska East Call oferuje początkującym kuratorom wyjątkową okazję do uzyskania kompleksowego wglądu w węgierską scenę sztuki współczesnej poprzez intensywny 2-tygodniowy program rezydencyjny, który koncentruje się na statusie i praktyce artystów, współczesnych warunkach kuratorskich, sytuacjach instytucjonalnych i zrozumieniu problemów wpływających na sztukę współczesną, z naciskiem na role i obowiązki kuratorów jako mediatorów między publicznością a artystami oraz badaczy jako teoretycznych przekaźników wiedzy, interpretacji i kontekstualizacji.

Program jest przeznaczony dla początkujących kuratorów oraz tych jeszcze studiujących, którzy spodziewają się pracy w dziedzinie sztuki współczesnej. Zamierza zapoznać uczestników z aktualnymi praktykami oraz mechanizmami kuratorstwa w odniesieniu do wystaw, instytucji, publiczności, estetyki i kulturalnego dyskursu politycznego.

East Call ma na celu wspieranie dialogu w kwestiach związanych z kuratorstwem i badanie tego, co stanowi „kuratorstwo” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Program koncentruje się na otwartych, horyzontalnych i konwersacyjnych transferach wiedzy i doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z organizacją oferującą program jak i z samą rezydencją:

CURATORIAL RESIDENCY