Niemiecka prasa pisze o Ostrale 2017

Niemiecka prasa pisze o Ostrale 2017
Poniżej zamieszczono fragmenty z niemieckiej prasy.

Dresden Magazin Englisch / Dresden Magazin

DNN 6. Sep. 17

 Kunst & material Sept.Okt. 2017

SAX September 2017

SZ

Theatercourier

Juli 2017