Jeden organizm jeder Organismus – Dresden

Wernisaż 22.11.2017 / 20:00

Czas trwania wystawy 22-26.11.2017

Alte Feuerwache Loschwitz
Kunst- und Kulturverein Fidelio-F.-Finke-Straße 4,  Dresden

 

Jeden organizm jeder Organismus

Tytuł wystawy jest prostą wizualną grą słów, która jednocześnie tworzy uniwersalną klamrę znaczeniową pomiędzy jednym elementem i  całością. Każdy organizm w  swej indywidualności jest jednym organizmem we wspólnocie natury. Natura jako jeden organizm, poddawany nieuchronnym zmianom i przekształceniom formy, gdzie każdy składowy element może przekształcić się w inny, formy mogą się zespolić, przeobrazić w siebie nawzajem. Przekształcanie jest procesem przejścia, rozwoju i doskonalenia, lecz jego nieuchronnym następstwem staje się przemijanie. Ślady człowieka ulotne i te trwałe, rysy, znaki jego istnienia, natura asymiluje na swój obraz, nie odrzuca ich, jako pozostałości, nadając im własną funkcję. Będąc częścią natury możemy się w niej ukryć, stopić i zniknąć, pozwolić się obrosnąć tkwiąc w bezruchu i zakorzenić. Mimetyzm daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, dzięki kamuflażom ucieka przed zagrożeniem, ale używa ich także by stać się dominantem wzorując się na sile natury.

Wystawa opowiada o symbiozie i asymilacji, etapach przejścia i przeobrażeniach człowieka i natury. Medium sztuki, od malarstwa przez fotografię i wideo do dużych obiektów – rzeźb, instalacji, pozwala na uchwycenie różnych form procesu, działania czasu. Prace wybranych artystów: Honoraty Martin, Łukasza Surowca, Patrycji Piwosz, Agaty Czeremuszkin-Chrut, Karoliny Janikowskiej, Maciej Rudzina, pokazują zespolenie i organiczność, kontakt poznawczy nieco badawczy, metody kamuflowania i poszukiwania form przejścia w świecie natury.

Wystawa stanowi część projektu promocji współczesnej młodej sztuki polskiej w Niemczech. Projekt promujący polskie artystki i artystów ma na celu pokazanie potencjału i indywidualizmu polskiej sztuki współczesnej. W jego ramach odbywają się niezależne wystawy młodych artystów, ale też udział w dużych wystawach już wpisanych w niemiecki kalendarz imprez kulturalnych, jak Ostrale w Dreźnie, co pozwala mocniej zaakcentować obecność Polski na arenie międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

P.Piwosz, M.Rudzin

M.Rudzin 2

Ł.Surowiec, P.Piwosz, M.Rudzin

cof

cof

cof

Artyści:

Honorata Martin

Łukasz Surowiec

Patrycja Pipa Piwosz

Agata Czeremuszkin Chrut

Karolina Janikowska

Maciej Rudzin

Kuratorka wystawy: Mira Skrudlik

 

Dofinansowanie z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego