Fundacja Czapski Art Foundation

Projekt „InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu”

Nr projektu RPWP.01.03.02-30-0005/16

w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

 inCAF_www-01

 

 

 

 

 

Fundacja Czapski Art Foundation

Zeylanda 1/2

60-808 Poznań

adres e-mail: anna.fedorczuk@czapski.art.pl

https://czapski.art.pl

 

Beneficjenci pomocy będą objęci profesjonalną ścieżką wspierania według modelu PHILIPA KOTLERA, znanego jako „Od A do F/od pomysłu do przemysłu”. Jednocześnie mamy na uwadze fakt, że gospodarka zarówno Polska jak i światowa są wysoko konkurencyjne i narzucają niebanalne wymogi względem oferty produktowej i usługowej. Branża kreatywna na świecie jest w czołówce rentowności, kiedy w tym samym czasie w Wielkopolsce artyści i designerzy nadal są na początku ścieżki rozwoju oferty i zyskowności z tej działalności. Dlatego należy zwrócić uwagę w stronę wdrożenia ścieżki DESIGN THINKING w ramach procesu projektowania oferty biznesowej. Kluczowym składnikiem ścieżki jest empatia, która pozwala na lepsze zdiagnozowanie potrzeb na każdym etapie prac z modelem wdrożenia od pomysłu do przemysłu. Metoda jest innowacyjna i jak dotąd niewiele firm w Polsce skutecznie wdrożyło taki system. Na terenie Wielkopolski niewiele podmiotów doradczych i szkoleniowych proponuje pomoc we wdrożeniu pomysłu biznesowego z branży kreatywnej. Dlatego przygotowanie Zespołu CAF do posługiwania się ww.. metodą otwiera duży potencjalny rynek wdrożeń wśród interesariuszy CAF, jak też na otwartym rynku usług w Wielkopolsce. Firmy, które skorzystają z Design Thinking Jam uzyskają zatem przewagę konwencyjną na skalę kraju.

Wartość projektu 627300 PLN

Dotacja 269 280 PLN