Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP podpisał list intencyjny z przedstawicielami zarządu Czapski Art Foundation.

Dokument zawiera ramowy zakres współpracy. Obie instytucje będą wspierać się w działaniach związanych z promocją sztuki oraz edukacją i badaniami naukowymi na styku działań artystycznych i biznesu.

2cz

Celem współpracy jest organizacji wspólnych wydarzeń o charakterze miastotwórczym oraz podejmowanie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sektorów kreatywnych i innowacji technologicznych.

Podczas spotkania na UEP 14 lutego 2017 r. Fundację reprezentowali fundator Michał Czapski oraz prezes zarządu Anna Fedorczuk.