InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu

InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu

ZAPYTANIE KONKURENCYJNE na usługi doradcze dla Zespołu Fundacji CAF w zakresie projektu “InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu” nr wniosku RPWP.01.03.02-30-0005/16-00 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie
1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Dokument PDF do pobrania

Dokument WORD do pobrania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument opatrzone jest numerem: 1/11/2016/InCAF
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym w ramach niniejszego postępowania
powinni powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

Projekt
KONCERTY
NOWA GAZOWNIA
Akademia Rynku Sztuki rusza niebawem!

AKADEMIA RYNKU SZTUKI (ARS) Projekt konferencyjno-warsztatowy poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie…

DESIGN YOUR BUSINESS – cykl…

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów i indywidualnego doradztwa. „DESIGN YOUR BUSINESS” – jak zaprojektować własny biznes…

Fundacja Czapski Art Foundation Projekt „InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu” Nr…

Projekt
KONCERTY
NOWA GAZOWNIA
Akademia Rynku Sztuki rusza niebawem!

AKADEMIA RYNKU SZTUKI (ARS) Projekt konferencyjno-warsztatowy poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie…

DESIGN YOUR BUSINESS – cykl…

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów i indywidualnego doradztwa. „DESIGN YOUR BUSINESS” – jak zaprojektować własny biznes…

Fundacja Czapski Art Foundation Projekt „InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu” Nr…