InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu

InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu

ZAPYTANIE KONKURENCYJNE na usługi doradcze dla Zespołu Fundacji CAF w zakresie projektu “InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu” nr wniosku RPWP.01.03.02-30-0005/16-00 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie
1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Dokument PDF do pobrania

Dokument WORD do pobrania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument opatrzone jest numerem: 1/11/2016/InCAF
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym w ramach niniejszego postępowania
powinni powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

Projekt
KONCERTY
“Junge Kunstsammlungen”

„Młode kolekcje sztuki” Wystawa sztuki „Młode kolekcje sztuki” koncentruje się na promocji polskich artystów w kontekście…

Jeden organizm jeder Organismus –…

Wernisaż 22.11.2017 / 20:00 Czas trwania wystawy 22-26.11.2017 Alte Feuerwache Loschwitz Kunst- und Kulturverein Fidelio-F.-Finke-Straße 4,  Dresden…

Warsztaty

Drodzy zainteresowani warsztatami. W tej chwili miejsca na wszystkie warsztaty są już zajęte, zapisy zostały…

Akademia Rynku Sztuki rusza niebawem!

AKADEMIA RYNKU SZTUKI (ARS) Projekt konferencyjno-warsztatowy poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie…

Projekt
KONCERTY
“Junge Kunstsammlungen”

„Młode kolekcje sztuki” Wystawa sztuki „Młode kolekcje sztuki” koncentruje się na promocji polskich artystów w kontekście…

Jeden organizm jeder Organismus –…

Wernisaż 22.11.2017 / 20:00 Czas trwania wystawy 22-26.11.2017 Alte Feuerwache Loschwitz Kunst- und Kulturverein Fidelio-F.-Finke-Straße 4,  Dresden…

Warsztaty

Drodzy zainteresowani warsztatami. W tej chwili miejsca na wszystkie warsztaty są już zajęte, zapisy zostały…

Akademia Rynku Sztuki rusza niebawem!

AKADEMIA RYNKU SZTUKI (ARS) Projekt konferencyjno-warsztatowy poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie…