CAF nawiązuje współpracę
z holenderską Fundacją Europeana

Europeana Pro wzmacnia pozycję sektora dziedzictwa kulturowego w jego cyfrowej transformacji. Rozwija wiedzę specjalistyczną, narzędzia i politykę w zakresie zmian cyfrowych oraz zachęca do tworzenia partnerstw, które sprzyjają innowacjom. Ułatwia ludziom korzystanie z dziedzictwa kulturowego w celach edukacyjnych, badawczych, twórczych i rekreacyjnych. Przyczynia się do tworzenia otwartego, opartego na wiedzy i kreatywnego społeczeństwa.

Europeana współpracuje z tysiącem europejskich archiwów, bibliotek i muzeów, aby udostępniać dziedzictwo kulturowe dla nauki i zabawy. Europeana Collections zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania, które pomogą w znalezieniu dokładnie tego czego potrzebujesz.