Konkurs Ars Electronica
Digital Humanity

Sztuka i kultura kształtują naszą wspólną rzeczywistość. Stawiają pytanie o to, czym jest człowiek w cyfrowym świecie. Artyści, jako ambasadorzy kultury, są najlepiej przygotowani do identyfikowania potencjału i pułapek naszej obecnej cyfrowej transformacji.

Nagroda Digital Humanity Award koncentruje się na projektach artystycznych, które poruszają kwestie społeczne, kulturowe i humanitarne w naszym cyfrowym społeczeństwie. Podkreśla ona wybitne przykłady współpracy pomiędzy osobami z różnych dziedzin i środowisk. Członkowie jury będą zwracać szczególną uwagę na projekty artystyczne, które wykraczają poza zwykłą refleksję nad skutkami nowych technologii, aby przywołać źródła inspiracji, otworzyć nowe ścieżki ku nowemu cyfrowemu humanizmowi i stworzyć wzorce do naśladowania.

 

Ars Electronica Award for Digital Humanity

by the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs