MEETUP #02 w OFUTURE zone

Kolejny meetup

FI_RST: Future Innovation_aRt, Science, Technology.

FI_rst oraz Fundacja Czapski Art Foundation zapraszają do OFUTURE zone

MEETUP #02

Podczas drugiej edycji meetupu wyjaśnimy czym jest Creative Coding i doświadczymy sztuki generatywnej.

DLA KOGO?

Cykl dedykowany jest zarówno osobom technicznym jak i nietechnicznym entuzjastom nowych technologii. Społeczność FI_RST jest otwarta na artystów, inżynierów, designerów, środowiska akademickie oraz przedsiębiorców poszukujących innowacji.

KIEDY?

W czwartek 3 października 2019 o 18:00

 

Link do pierwszej edycji o robotach społecznych: klik!

Link do wydarzeń na fb:
Meetup #01
Meetup #02