120 rocznica urodzin Józefa Czapskiego

W kwietniu Fundacja Czapski Art Foundation/Nowa Gazownia pragnie przywołać postać niezwykłą, której życiorys łączył się z historią, kulturą i sztuką. To postać tym bardziej niezwykła, że w tym roku dwie ważne daty przypomną o niej w całej Polsce. Jest nam szczególnie bliska, gdyż stała się patronem naszej Fundacji. Postać, o której mówimy to Józef Czapski. Józef Czapski, wybitny intelektualista, który w swoim bogatym życiu był świadkiem i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń politycznych, kulturalnych, przemian społecznych XX wieku, pozostawił po sobie dzieła swojej pracy artystycznej oraz wiele pamiątek i dziś zabytkowych obiektów: książek, listów, rękopisów, rysunków i oczywiście dzieł malarskich.

Informacje dotyczące wystawy “Listy Józefa Czapskiego”  oraz  warsztatów dla młodzieży

W tym roku przypada 120 rocznica urodzin Józefa Czapskiego oraz uroczyste otwarcie Pawilonu Józefa Czapskiego, który budowany jest w Krakowie. Ta inicjatywa wskazuje na rolę i znaczenie postaci artysty dla historii i kultury Polski. W latach 2014-2016 Muzeum Narodowe w Krakowie, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze środków budżetu państwa, buduje Pawilon Józefa Czapskiego w kompleksie zabudowy Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddziału Muzeum. Pawilon o powierzchni 600 metrów kwadratowych będzie składał się z odwzorowanego w skali 1:1 pokój Józefa Czapskiego z Maisons-Laffitte, ekspozycji stałej malarstwa Józefa Czapskiego, sali wystaw zmiennych, czytelni i kawiarni. Muzeum Narodowe w Krakowie zakłada digitalizację księgozbioru oraz konserwację obiektów pamiątkowych po artyście.

Fundacja Czapski Art Foundation uczci rocznicę urodzin Józefa Czapskiego kilkoma działaniami artystycznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Postaramy się, dzięki prezentacji oryginalnych pamiątek po artyście, na oddanie w mniejszej skali, niż Pawilon krakowski, atmosfery gabinetu i charakteru tej niezwykłej postaci.